Dập thẳng trong sản xuất viên nén

Viên nén là dạng bào chế rắn được sử dụng rộng rãi nhất và cần đáp ứng một số yêu cầu về đặc tính vật lý như độ cứng, độ rã, độ bền và đồng đều khối lượng, hàm lượng. Để đáp ứng đặc điểm của viên nén phù hợp với các thành phần đã chọn, các nhà sản xuất có thể sử dụng ba công nghệ dập viên khác…

Continue ReadingDập thẳng trong sản xuất viên nén